افزودن نظر جدید

مصطفی مه میشکافد نیمه شب... ژاژ میخاید ز کینه بولهب... همه بغض و کینه این فرزندان ابولهب که ادعای آریاییگرایی هم دارند از این هست که دستشون خالیه و برای همین همیشه دارن دروغ میگن و خیال بافی میکنن. خیال بافی کار کسایی هست که ناکام موندن و احساس سرخوردگی و ناتوانی میکنن. این نشونه بدبختی این نژادپرستها هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.