افزودن نظر جدید

سلام گرامي؛ 1. سخنان شما تكرار مكررات است. آيا نكته تازه اي براي گفتن داريد؟ سخناني كه گفتيد به طور كامل در متن پاسخ داده شد. با اين حال بررسي ميشود. 2. اين نوشتار به بررسي سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى ميپردازد و در پي تبيين ديدگاه هرودوت نيست. واقعاً روشن نيست كه چرا درباره ديدگاه هرودوت اينگونه قلم فرسايي كرديد؟ 3. ديدگاه هرودوت نيز در جاي خود بيان شد و اكثر مورخين ديدگجاه او را پذيرفته اند (و ديدگاه‌هاي مشابه او را... بنگريد به: http://www.adyannet.com/news/16058
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.