افزودن نظر جدید

كتيبه داريوش در بيستون: در 6 فرسنگي كرمانشاه بر پيشاني كوه بيستون (بهستون - بغستان) كتيبه‌اي از داريوش بزرگ، به خط ميخي و سه زبان مرسوم آن عهد و يك نقش حجاري شده، به يادگار مانده است. مفاد آن به شرح زير است: بند اول و دوم و سوم سنگ نوشته: من داريوش، شاه بزرگ شاه شاهان، شاه پارسي، شاه كشورها، پسر ويشتاسب، نوه آرشام هخامنشي. داريوش شاه گويد پدر من ويشتاسب پدر ويشتاسب آرشام آريارمنا پدر آريارمنا چش پش پدر چيپ پيش هخامنش بوده. داريوش شاه گويد از اين رو، ما هخامنش خوانده مي‌شويم كه از ديرگاهان نژاد هستيم از ديرگاهان از نژاد ((شاهان ))بوده‌ايم. اگر دقت کرده باشیم در اخر کتیبه به نس خویش اشاره میکند و تایید میکند تمام اجدادش شاه بوده اند(نه دست نشانده یا کدخدا یا مامور مالیات)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.