افزودن نظر جدید

سلام کامبیز(زرتشتی) گرامي، 1. گزنفون به صراحت میگوید Zeus, to Helius, and to the rest of the gods این یعنی کورش را همانند یونانیان چندگانه پرست میدانست. خدایان... اگر شما خلاف این سخن صریح، دلیلی دارید باید بیان کنید. سخن صریح، صریح است و کلام را میرساند، اگر کسی میخواهد معنی دیگری برای آن فرض کند باید دلیلی بیاورد. 2. پرسیدم این دیدگاه شخصی شماست یا دلیلی بر آن دارید؟ که شما گفتید کاملاً روشن است. سحن من این است که آیا این "روشن" بودن قضیه دیدگاه شخصی شماست یا مبتنی بر دلیل است؟ 3. از گفتار شما چنین نتیجه شد که زرتشت از قربانی کردن به صورت یک قانون اجباری منع کرد، ولی آن را به عنوان یک امر مستحب باقی گذاشت. لطفا سندی ارائه کنید. گذشته از اینکه به سؤال من جواب ندادید که آیا زرتشت، قربانی کردن برای امشاسپندان را نیز جایز میدانست؟ 4. به این سؤال هم پاسخ ندادید که در آیین میترا و آیین مغان و آیین سنتی پارسیان هم قربانی کردن برای خدایان وجود داشته است. چرا به راحتی نتیجه نگرفتید که کورش پیرو این آیینهای سنتی بود ؟ (درباره نکاتی که گفتید هم سؤالاتی دارم: 5. گفتید داریوش عقائد زرتشتی را از پدرانش داشته. سند شما چیست؟ (دلیل تاریخی بیاورید) 6. معنی بغان در زبان پارسی هخامنشی چیست و چگونه با زرتشتی بودن پدران داریوش قابل توجیه خواهد بود؟ 7. چرا پدران داریوش و کلا هخامنشیان قبل از داریوش نامی از اهورامزدا نیاورده بودند؟ 8. شما گفتید همه پادشاهان هخامنشی نام اهورا مزدا را در کتیبه های خود اورده اند، سؤال: کورش کی و کجا نامی از اهورامزدا آورده است؟ 9. اینکه یک مسیحی عرب زبان از واژه "ان شاء الله" با لفظ الله استفاده کند، به معنی مسلمان بودن او است؟ (نگاهی به سخنان مسیحیان لبنان و مصر بیاندازید). به همین منوال استفاده از کلمات زرتشتی به معنی زرتشتی بودن یک شخص است؟ (هرچند باید ثابت کنید که واژگان اوستا چون رته و اشه و ... لزوما زرتشتی هستند). 10. استفاده از اسامی آریایی به معنی زرتشتی بودن است؟ اسامی چونه گشتاسپ و آتوسا اسامی آریایی بودند (و نه لزوماً زرتشتی). وقتی نام گشتاسپ بر گشتاسپ نهاده شد، او اصلا زرتشتی نبود. بلکه در میانسالی زرتشتی شد. یه همین منوال اسمی مانند خالد یا سنان به معنی بت پرست بودن افراد نیست. همینطور اسم بهرام به معنی زرتشتی بودن افراد نیست. چون اینها بیشتر اسامی ملی هستند (تا دینی). به همین منوال اسم گشتاسپ و آتوسا به معنی زرتشتی بودن کسی نمیشود. اگر مخالف هستید، پس مثالهای فوق را چگونه توجیه میکنید؟ 11. گفتید "اگ کوروش پیرو ایین میترا بود باید پیرو ادیان دیگر را نیز نابود میکرد" برای این گفتار سندی ارائه کنید. 12. آیا موبد کرتیر از دید شما زرتشتی بود؟ 13. بر چه اساسی میگویید که کورش به عنوان یک امر مستحب قربانی کرد؟ دلیل شما چیست ؟ سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.