افزودن نظر جدید

کوروش رو اوردن در جنگ شکست خورد ولی جسدش رو اوردن تمام لشکرش هم منهدم نشد و بخشی فرار کردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.