افزودن نظر جدید

چرا معروف ترین ابنه ای رو ننوشتید سیوطی : کان سیدنا عمر مابونا یتداوی بماء الرجل از کتب خودشون هم هست هم طبقات ابن سعد هم سیوطی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.