افزودن نظر جدید

سلام گرامي، ايشان (پروفسور يارشاطر) بهائی‌زاده هستند ولی بارها اعلام کردند که يک بهايی نيستند. بلكه بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک و همچنین مؤسس و سَرویراستار دانشنامه بزرگ ایرانیکا (Encyclopædia Iranica) هستند. سخن ایشان برای بسیاری قابل قبول است و از این جهت نقل شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.