افزودن نظر جدید

سلام گرامي، ايشان (پروفسور يارشاطر) فقط يك بهايي نيستند. بلكه بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک و همچنین مؤسس و سَرویراستار دانشنامه بزرگ ایرانیکا (Encyclopædia Iranica) هستند. در ثاني وقتي كسي كه معتقد به اسلام نيست،‌ اين گونه حرف ميزند،‌ ميتواند حجت را براي بسياري تمام كند. ضمناً ايشان فراماسون نيستند و صرفاً يك چهره علمي هستند. با تشكر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.