افزودن نظر جدید

اينان که به مختار ثقفی کذاب میگویند نشانه جهل و حماقت خود را علم کرده تا همگان بدانند .اینان نه مطالعه ای دارند و نه سوادی .اینان همان فاسداني اند که اگر حسین بن علی در کربلا زنده میشد همراه با شمر لعین شمشیر برداشته و با امیر حق امام حسین میجنگیدند لازم به ذکر است هر دو گروه مسلمان بوده اند و ايناني که کذاب را بر مختار لقب کرده اند مسلمانان شمري هستند و خداوند آنان را لعنت کند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.