افزودن نظر جدید

به کسی که قاتلین پسر رسول خدا هدا رو کشت میگن کذاب؟؟؟؟؟؟*_*
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.