افزودن نظر جدید

بنا به قول معروف حضرت فاطمه در ۱۸ سالگی از دنیا رفته، فقط چند ماه پس از رحلت پیامبر. پس ایشون در سن ۴۵ سالگی پیامبر بدنیا اومده. پس حضرت خدیجه هنگام تولد ایشون ۶۰ ساله بودن!!!!؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.