افزودن نظر جدید

بین شما و معلمتان یکی اشتباه می‌کند، چون کسی که در موردش گفته‌اند 9 سالگی ازدواج کرده، عایشه است که در این مقاله «http://www.adyannet.com/fa/news/13973» گفته شده ایشان 19 سالگی ازدواج کرده‌اند؛ و آنان که گفته‌اند در 9 سالگی ازدواج کرده، گفته‌اند در 67 سالگی فوت کرده است؛ اما در مورد حضرت خدیجه بحث بر سر ازدواج در 25 یا 40 سالگی است و در مورد وفات ایشان هم اختلاف بیت 50 و 65 سالگی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.