افزودن نظر جدید

این قدر این موضوع بین ماها جا افتاده که با این همه دلیل و مدرک بازم به هرکس میگی سن حضرت خدیجه بیست و پنج سالش بوده هیچ کس قبول نمیکنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.