افزودن نظر جدید

امان از تعصب ... امان از تعصب... نمیدانم کی چشم خواهیم گشود و حقایق را خواهبم دید؟ انسانها هنگامی که حقایقی را در اسایت مطالعه میکنند هراسناک از اینکه توهماتشان نابود شود دست به توجیه مرام خود و تخریب منتقد میزنند. مدیران و نویسندگان محترم سایت...شما را نمیشناسم و حتی نامتان را نیز نمیدانم لیکن از خداوند منان برایتان توفیق روز افزون در مسیر حقی که پیش گرفته اید مسالت میکنم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.