افزودن نظر جدید

عجب! فرایند مسحی شدن امریکا عجیب برای من آشنا است! بدجور منو به یاد نحوه مسلمان شدن ایران میندازه! عین همین اتفاقات یه بار دیگه در فاز دوم تغیر مذهب ( از تسنن به تشیع) رخ داده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.