افزودن نظر جدید

سلام خدا خیرت بده آقای دکتر خیلی وقت بود منتظر بودیم جوابی به این شیاطین حلقه بدی تشکر که اعلان برائت کردید کم کم معتقد به درستی عرفان حلقه میشدیم البته با مقالاتی که در رد عرفان حلقه خوندیم اعتقادمون از بین رفت و ضربه نهایی را شما زدید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.