افزودن نظر جدید

سلام سامان ، همین الان زرتشتیان ابتدای نماز یا صحبت نمیگن «به نام اهورا مزدا» بلکه میگویند «به نام خداوند جان و خرد» ،معمولا موبد اذرگشسب در ترجمه گاتاها به جای اهورا مزدا برگردان خداوند جان و خرد را مینویسد که ترجمه ایشان هم به اندازه استاد پورداوود شایسته احترام است. اصولا تمام داستان های شاهنامه اوستایی است و در موارد زیادی زرتشت را ستایش کرده است و اشعاری که راجع به علی و ابوبکر گفته شده لکه اضافه ای مینماید .به هرحال فردوسی طبیعتا از منابع زرتشتیان بهره برده ! اینکه زرتشت با ارمیای نبی هم عصر باشد دلیل نیست یاوه گویی های طبری را هم بپذیریم ! برای بار سوم سوال اول من را جواب ندادید! طبری از چه منبعی برای روایاتش در مورد زرتشت و ورودش به ایران و شاگردی ارمیای نبی استفاده کرده !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.