افزودن نظر جدید

ابوسلیمان بناکتی ، ابن اثیر جزری شرف الدین قزوینی و ... هریک برای نوشتن تاریخ از منابع گسترده ای استفاده کرده اند . گرچه سخناشان وحی منزل نیست . اما از کجا میگویید که از طبری کپی کرده اند ؟ از دید شما بندهشن پهلوی و حتی ارداویرافنامه ( که هر دو کتاب از منابع زرتشتی هستند ) هم از طبری کپی کرده اند ؟؟؟؟ فردوسی هم زرتشتی نبود . بلکه به مسلمان بودن و شیعه بودن خود در شاهنامه تصریح کرده است . طبری برای نوشتن کتاب خود از منابع فروانی استفاده کرده است . گرچه سخن اینان وحی منزل نیست . اما مطابق با تاریخ سنتی زرتشتی است . نکته جالب درباره ی سخنان شما ( که برای جبران ضعف خود ، روش توهین و تمسخر را پیش کشیده اید ) این است که شما فاصله ی 1500 ساله بین طبری و زرتشت را موجب بی اعتباری این سخن طبری می دانید [ گرچه متون تاریخی سنتی زرتشتی هم نظر طبری را به روشنی تأیید می کنند ] پس چرا فاصله ی چندصد بلکه چندهزارساله بین زرتشت و مکتوب شدن گاتها را نادیده می گیرید ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.