افزودن نظر جدید

دانش و هوش شما مثال زدنیست ،ابوسلیمان بناکتی قرن هفتم و ابن اثیر جزری قرن ششم و شرف الدین قزوینی در قرن ششم همه و همه از تاریخ کبیر طبری قرن سوم کپی کرده اند و تقریبا منبع تمام علوم تاریخی طبریست !،فردوسی هم که زرتشتی بود 100% به کتب زرتشتیان استناد کرده است ، حال پرسش اینست که طبری به چه کتابی استناد کرده است که شما از پاسخ دادن امتناع میکنید ؟ و در انتها سوال پیشین من این بود که طبری روایاتی که در مورد زرتشت گفته است را از چه کسی (چه منبعی)شنیده است ؟ مگر میشود بدون استناد به منبعی از 2700 سال پیش خبر داد؟ برای مثال طبری از کسانیست که به افسانه غرانیق اشاره کرده بود و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻗﺮﻇﻲ نقل کرده بود !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.