افزودن نظر جدید

+ قربانی ... ؛ سلام shirin گرامی ، آیا در گاتها ندیدید که سراینده از شکنجه ی گاو به دست مغان میترایی ناله کند ؟ آیا در گاتها ندیدید که روان گاو ناله می زند و ازاینکه مورد آزار و اذیت و توهین قرار گرفته اظهار ناراحتی می کند ؟ آیا دیده اید یا خیر ؟ از دید شما گاو چه قداستی در میترائیسم داشت در حالیکه دائماً مورد توهین و شکنجه بود ! همچنین به فرض صحت سخنان شما درباره ی ورود قداست گاو از میترائیسم به دین زرتشتی ، یعنی شما قبول دارید که در مزدیسنا گاو تقدیس می شود ؟ همچنین چه اشکالی دارد که زرتشت تحت تأثیر جریان کابالیسم بنی اسرائیل بوده باشد و از طرفی - به فرض درستی سخن شما - از میترائیسم هم تأثیر گرفته باشد ؟ همچنین گوسفندی که ابراهیم - پدر ادیان ابراهیمی - قربانی کرد ؛ از دید شکا هر گردی گردو است ؟ شما هر جا گوسفندی ببینید یاد میترائیسم می افتید ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.