افزودن نظر جدید

ادامه نقد سخنان shirin گرامی ؛ درباره ی قداست گاو در دین میترائیسم ، ببینید سراینده ی گاتها در برخی موارد با میترائیسم و خدایان آنان مخالف بود . در میترائیسم بنا بر متن گاتها گاو را شکنجه می دادند . این چه نوع مقدسی است که مورد شکنجه و آزار است ؟؟؟ درباره ی گاو اوستا : شباهت گاو شاخ طلایی و گوساله ی سامری ( شمرون بن یساکار ) :::: روح مقدس در کالبد آن حلول کرده ! به صورت مجسمه است . تراشنده ی آن مقدس محسوب می گردد. محافظین آن هم مقدس محسوب می گردند. در ساخت آن طلا به کار رفته و ... به فرض هم که ربطی به سامری نداشته باشد ، باز هم اصل اشکال باقی است . چرا باید همچین مجسمه یا موجودی مقدس محسوب گردد ؟ چرا سراینده گاتها باید اهورامزدا را واسطه ای برای رسیدن به روان مقدس گاو قرار دهد ؟ آنچه شما درباره ی اسلام گفتید : قربانی گوسفند و دادن گوشت آم به فقرا ، ربطی به قداست روح گاو و پرستش آن در اوستا ندارد. درباره ی کتابی که سلطان گرامی معرفی کردند ، شما همیشه قبل از مطالعه ی یک کتاب آن را نقد و تخطئه می کنید ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.