افزودن نظر جدید

سلام shirin گرامی ؛ اولاً سیاست فرار به جلو و تغییر مکرر بحث تنها از سوی کسانی رخ می دهد که در مباحثه خود را در بن بست می بینند. امیدورام در سیاست های خود تجدید نظر بفرمایید. [1]. شما هنوز حتی یک سند تاریخی هم ارائه نکردید که الله اسم بت بوده باشد. اینکه بت پرستان ، بتها و فرشتگان را فرزندان خدا می دانستند ربطی به اسلام ندارد و ضمناً ثابت کننده ی بت بودن الله نیست. خوب چرا الله را - بنا بر عقیده ی بت پرستان - فرشته نمی دانید ؟؟؟!! لیکن ما همچنان منتظر هستیم تا شما یک سند تاریخی ارائه کنید.گرچه پیشاپیش می دانیم که همچین چیزی وجود ندارد. [2]. اما مبارزه ی پیامبر با شرک و حتی بت پرستی . ببینید ادعای شما نشان می دهد که حتی یک بار هم قران را مطالعه نکردید و بدون داشتن حداقل آگاهی وارد بحث ها می شوید . در قرآن بارها و بارها با بت پرستی و بت تراشی و ... مبارزه شده است . 74 انعام / 35 ابراهیم / 69 به بعد سوره شعراء / 90 مائده / 3 مائده / 23 نجم / ضمناً در قرآن وقتی مسرکین در مقابل اهل کتاب قرار می گریند منظورش به بت پرستان هم است. یعنی تمام موارد اعتراض به شرک ، مشمول بت پرستان هم می شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.