افزودن نظر جدید

سلام shirin گرامی ؛ [1] من بنا بر متون اسلامی وجود زرتشت و همه ی پیامبران را باور دارم . اما فرض کنید من یک بی دین هستم ، واقعاً چه دلیلی بر وجود زرتشت میتوانید ارائه کنید ؟ با توجه به این که دانشمند باستان شناسی همچون ژآن کلنز که حدود نیم قرن در اوستا مطالعه دارد گفته است که زرتشت شخصیتی خیالی بوده . حال شما چگونه پاسخ وی را می دهید ؟ [2] در رابطه با آفرینش قرآن ، شما باز هم ادعایتان را تکرار کردید . من از شما مصداق و حتی دلیل خواستم نه تکرار ادعا . در سوره ی فصلت هم چیزی درباره ی آفرینش نیست . بلکه سرگذشت برخی اقوام و دعوت به ایمان و نهی از کفر است . علم بشر هیچ جای این سوره را رد نکرده است . اگر کرده است کجا ؟ [3] برای بت بودن الله سند ارائه نکردید ! باز هم ادعایتان را تکرار کردید . من هم گفتم نیاکان ( پدر ، پدربزرگ ، پدر پدربزرگ و ... پیامبر یکتاپرست بودند نه عموها و پسرعموهایش ! [4] آن داستان غرانیق را طبری تأیید نکرده است لطفاً بحث را منحرف نکنید . می توانید در سایتهای پاسخگو به شبهات این مسئله را مطرح کنید . واقعاً بحث غرنایق چه ارتباطی با « شاگردان ارمیای نبی و زرتشت و قداست روح حلول کرده در گاو و تراشنده ی گاو » دارد ؟ [5] بت پرستان آن بتها را دختران خدا نمی دانستند بلکه بنا بر ایه 149 و 150 صافات ملائکه را دختران خدا می دانستند . لیکن به راستی این مسئلهچه ارتباطی با موضوع مقاله دارد ؟ لطفاً توضیح دهید . [6] بت پرستان بتها را اله می دانستند اما هر اله ـی که بت نیست . [7] مطلب اسم بت نبود ! سندی برای بت بودن مطلب دارید ؟ داستان قربانی کردن عبدالله هم فقط یک نشانه بود به رسم ابراهیم تا مقام و بزرگی عبدالله بر مردم روشن گردد . آن هم قربانی کردن در مقام ابراهیم جنب کعبه ! نه پای بت ها . عجیب است که تاریخ را دروغهای عجیب می آلایید و سپس ما را به کمی مطالعه محکوم می کنید ! [8] آنچه طبری گفت با جزئیات گاتها و اوستا موافق است . حال چرا کلام طبری را نمی پذیرید ؟ می توانید کلام طبری را کنار بگذارید ( گرچه برای ما قابل قبول است ) . به هر حال گاتها و دیگر بخشهای اوستا را چه می کنید ؟ من خردگرا هستم . چیزی که خلاف عقل باشد را به هیچ روی نمی پذیرم .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.