افزودن نظر جدید

دیگه شک ندارم شماها عرب هستید.عرب ها به خود نیز رحم نمی کردند نمونش فیلم مختار نامه بعد تو اومدی از عرب دفاع می کنی عرب هایی که تو سال 2014 می ایند پرچم ایران رو انش می کشند دختران ایران رو معامله می کنند تو داری از اجداد اون ها دفاع می کنی؟افردای که بادلیل از اعراب بد می گویند رو قبول نداری ولی زرین کوب و امثال انان که اعراب را تاید می کنند قبول داری تا همین چهل سال پیش شعا رعمرو عمرو سگ پدروایرانی ها به دلیل نفرت شعار می دادند.متاسف شدم.ادم سگ گرا باشه ولی عرب گرا نباشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.