افزودن نظر جدید

طبری و مسكويه عيرانی بودن ميگن سربازان ساسانی حتي به زنان ايرانی هم تجاوز ميكردن. با دروغ نميتونی به ساسانی ها آبرو بدی ! اونها اگه خوب بودن مردم ايران ازشون حمايت ميكردن. مردم ايران حاضر ميشدن به عربها جزيه بدن ولی زير پرچم ساسانيها نباشن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.