افزودن نظر جدید

اما در باب زبان عربی و زبان فارسی: بهترین نام برای فرزندان، اسامی پیامبران و اهل بیت است. و درباره کلمات و واژگان عربی: ببینید آثار سعدی، حافظ، مولوی، عطار و ... پر از کلمات و جملات عربی است. حتی در شاهنامه فردوسی هم حدود 300 کلمه عربی وجود دارد. به نظر شما چرا همه آثار مهم ادبی و جهانی فارسی، مربوط به عصر اسلامی است؟ چون زبان عربی به زبان فارسی کمک کرد تا رشد کرده و بالنده شود. هر ایرانی که ذره ای به ادبیات فارسی علاقه داشته باشد، مدیون زبان عربی است. این را بخوانید: [https://www.adyannet.com/fa/news/26722] مولانا هم زبان عربی را ستایش میکند و آن را برتر از زبان فارسی مینامد: [https://www.adyannet.com/fa/news/26723]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.