افزودن نظر جدید

پس لابد تو جنگ چوب دستی داشت و نی و مشغول گوسفند چرانی بوده. خوب وقتی به جنگ اومده و پیروز شدند تا لشگر رو نکشی که پیروز نمیشی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.