افزودن نظر جدید

سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد و باعث شده اعراب افتخار سیصد سال حکومت و بردگی ایرانیان رو بدست بیارن. اونهم تنها به دلیل کینه ورزی و انتقام جویی سلمان فارسی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.