افزودن نظر جدید

همراهی و همکاری سلمان در این جنگ، صرفا از دید گسترش اسلام بوده است نه اعراب... معیار شما در منافق خواندن حمله کنندگآن به ایران چیست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.