افزودن نظر جدید

چو ایران نباشد تن من مباد.حمله به وطن و دادن مشاوره به حمله کنندگان تحت هر شرایطی محکوم است.همانطور که همراهی منافقین در حمله به ایران را محکوم میکنیم کار سلمانم قابل دفاع نیس.درضمن سلمان اول زردتشی بوده بعد با مانی پیامبر همراه میشود وپس از فرار از ایران در سوریه مسیحی میشود ودر اخر هم مسلمان .یه خرده هم حزب بادی بودن فک کنم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.