افزودن نظر جدید

سلمان پس از دیدن جنایات اعراب پشیمان گشت ولی چه سود ما فرهنگمان را باختیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.