افزودن نظر جدید

سلام. کتاب بَندَهِشن که یک متن زرتشتی هست را بخوانید در آن جا یک فصل درباره آفرینش زن هست که آمده زن‌ها از نسل اهریمن هستند. درباره پادشاهی آزرمیدخت و بوراندخت، ببینید خسرو پرویز و پسرش شیرویه، برای اینکه رقیب نداشته باشند شاهزادگان پسر ساسانی را کشتند و بقیه شاهزادگان هم فرار کردند. وقتی خسرو پرویز و شیرویه مردند، شاهزاده پسری در قصر نمانده بود. به همین خاطر این دو دختر به حکومت رسیدند اما به محض اینکه شاهزادگان پسر پیدا شدند، این دو دختر یکی به طرزی مشکوک از دنیا رفت و دیگری هم به قتل رسید. چون دیگه نیازی بهشون نبود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.