افزودن نظر جدید

انقدر ننگ و رسوایی در تاریخ هست و در زمان پادشاهی مذکر ها که دوران پادشاهی پوراندخت را نمی توان افتضاح ترین رسوایی در تاریخمان بدانیم در ضمن اینکه بعد از کشته شدن برادران این دو خواهر توسط شوریره این دو به پادشاهی رسیدند درست است ولی به هیچ وجه نشان دهنده ارزش پایین زن نیست همانگونه که می دانیم زن در ایران کهن ارزشی بسیار بالا داشته و هیچ گاه پایین تر از مرد به حساب نمی امده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.