افزودن نظر جدید

جناب Adyan پاسخ شما در این لینک آمده است: [http://www.adyannet.com/node/13050] پادشاهی این دو زن، نه تنها افتخاری نیست، بلکه با مطالعه تاریخ، و بلایی که بر سر این دو زن آمد، درمی‌یابیم که این خود افتضاح‌ترین ننگ و رسوایی در تاریخ ایران است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.