افزودن نظر جدید

خوب سندهای بالا نشون میده که موبدان هم خودشون این کاره بودن و همه دیگران رو به این کار تشویق میکردن. سند از این واضح تر ؟؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.