افزودن نظر جدید

به قول امام صادق مدعیان ازدواج با محارم فرزندان آدم و حوا کافر هستند‌. کفرگویی شمایی که بی ناموسی را مصداق اصالت میدانید توسط امام صادق منسوخ شده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.