افزودن نظر جدید

سامان عزیز ،کتاب استر کاملا از تورات جداست و به هیچ عنوان مقدس نیست بلکه جز منابع مذهبی یهودیان است ، مگر ممکن است کسی در تورات چیزی بنویسد ؟ روز جشن پوریم هیچ ارتباطی به افسانه استر ندارد و مدت ها پیش ازین روز یهودیان نوروز را با ایرانیان جشن میگرفتند ! افسانه استر تنها برای حقانیت بخشیدن به این روز و با اقتباس از افسانه های بابلی و عیلامی نوشته شد که شاهبانو ها با ترفندی زیرکانه قوم خود را از نابودی کامل نجات میدادند . هرودت دقیقا از 20ساتراپ یا استان سخن میگوید ، ساتراپ یا استان تنها یک حاکم دارد و 24 استان تحت فرماندهی یک خشایار شاه ! اگر به این صورت که شما میگویید باشد خشایارشاه حاکم 24 تا 27 کشور بوده و اگر هر کشور را بیش از127 استان فرض بگیریم مساحت کره زمین را زیر سوال میبرد! لطفا هرودت یا کنزیانس که دم دستتان است را بخوانید یا منابع هخامنشیان ... به منابع تاریخی رجوع کنید نه کتب مذهبی که مورد قبول خود یهودیان هم نیست!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.