افزودن نظر جدید

اینها منظور باستان گراها به این دلیل پوریم راتکذیب میکنند چون با کوروش پرستی و هخامنش بازیشون از یکطرف و ایرانخواهی و وطن پرستیشون تناقض داره چون اینجا یهودیها با شاهان هخامنشی(الگوهای عالیجنابان کوروش باز) دست به یکی کردن تا ریشه مردم ایران رو بخشکونن و چهره واعی این باستانگراها اینجا رسوا میشه همانکاری که الان لیدرشهاشون تو غرب با دادن گرای تحریم به امریکاییها و یهودیان صهیونیست میخوان ریشه ایران و ایرانی رااز ریشه قطع کنن ولی زهی خیال باطل
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.