افزودن نظر جدید

مگر در مسیحیت و اسلام و یهود روحانیون حکومت نمیکرده یا نمیکنند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.