افزودن نظر جدید

هیچکدوم از حرفات منبع نداره ، بی سوادی خودت رو نشون دادی ؛ حداقل تاریخ مربوط به زرتشتیان رو میخوندی ، تو آبروی نداشته اوستا را بردی و نشون دادی زرتشتی ها کتابشونو ، اونم وندیدا که مشتمل بر احکامشونه رو قبول ندارن با اینکه بسیاری از احکامشو سالها عمل میکردن ـ به به ! چه دینی ! ـ این گونه بی دلیل و مدرک حرف زذن علامت ضعف و سستی است ، عاقل باش !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.