افزودن نظر جدید

تفاوت بین ادرار گاو و گوسفند با شتر از زمین تا آسمان است، ادرار شتر نه تنها پاکه بلکه خوردن آن طبق برخی روایات وارده بسیار مفیده و یکی از خواص آن ضد آسم بودن است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.