افزودن نظر جدید

چه جالب تو اسلام هم هست مدفوع پيامبر و امام هم جايز است تناول بشه؟؟؟ و ادرار گاو و شتر خيلي مفيده در اسلامه!!!!! مشالله !!! وقتي خود پيامبر و امام هم ميخورن شما هم بياد ادرار بخوريد ديگة!!!! حداقل زرتشتيان ادرار نميخورند شماها بزرگانتان هم ادرار ميخوردند يا خدا خب بريد رستوران براتون ادرار سرو كنند از ان لذت ببريد راستي در اسلام هم با ادرار مي شورند پس شما هم بخوريد هم بشوييد ديگه چي كار ميكردند يا خدااااا فك كنم به همين دليل حافظ زرتشتي شد!!! خخخ اوستا مال موبدان بعد زرتشت است مخصوصا وينديداد كه اداب قبل از زرتشت را نوشتن برده داري هم ميكردند اعدام و ارتداد هم بود ندهزنده سوزوندن كارشان بوده خوردن گوشت سني ها وظايفشان!!!! چه البه زرتشتيان در جهان به اخلاق و اداب و نظم و تلاش و كوشش و دانش معروفند در حالي كه مسلمانان را با ياد داعش و بوكوحرام به ياد ميارند!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.