افزودن نظر جدید

کشتن کافر حربی جایز است. کفار غیر حربی از جمله مجوسی ها و... که با مسلمانان در صلح اند جایز نیست. همچنین کفر اعتقادی با کفر عملی و اخلاقی تقسیماتی است که بر اساس فقه اسلامی مشخص است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.