افزودن نظر جدید

هات 45 بند 3 : اینک سخن دارم از آنچه مردا اهورای دانا درباره بنیاد آیین زندگی به من باز گفت ، کسانی که این پیام و گفت اندیشه انگیز را ، آنچنان که من دریافته ام و می گویم ، به کار نبندند، زندگی آنان در پایان همراه با "افسوس و دریغ" خواهد بود. این هات اشاره به کشته شدن مردم نداشته و همانند مقاله های دیگر خوانندگان را فریب می دهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.