افزودن نظر جدید

خانم شيرين چرا حرف اشتباهتو تكرار ميكنی. كجا اسلام گفته كسی نماز نخوند بكشيدش ؟ به روايت ضعيف استناد ميكنی كه همه شيعه و سنی به جعلی بودنش معتقدن و تا حالا هيچ كی از امامان و بزرگان اسلام اين رو قبول نكرده . فرار به جلو هم نكن. درباره اوستا صحبت كنيد و بحثو عوض نكنيد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.