افزودن نظر جدید

خانم شيرين مغلطه نكن و جواب سامان رو بخون . اين قدر هم حرف اشتباه خودتو تكرار نكن. منطق داشته باش لطفن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.