افزودن نظر جدید

سلام ناشناس گرامی ؛ [1] احترام به دیگران به معنی پذیرش و سکوت در مقابل هرآنچه میگویند ، نیست . [2] آنچه از وندیدادد بیان شد مربوط به اعدام همه کسانی است که از قوانین زرتشت سرپیچی می کنند : ترجمه دارمستتر : « همه ی مردان بدکار و شریر که دیو دروج در جسم آنان حلول کرده، دادرس و داور را به هیچ شمارند. کسانی که دادرس و داور را به هیچ شمارند مردان بی قانون و بی آیین هستند. مردان بی قانون همه ناپاک و ملعون هستند. مردان ناپاک و ملعون همه سزاوار مرگ می باشند. » ترجمه دوستخواه : همه خوارشمرندگان " داد " سرکشان در برابر آفریدگارند و همه ی سرکشان در برابر آفریدگار، نا اشَوَنند و پادافره ی هر نا اشَوَنی مرگ است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.