افزودن نظر جدید

ای دروغگوی کثیف زرتشت را بخاطر مهر بانی و مهر ورزی در دنیا میشناسند. در سخنان ایشان بارها و بارها به این نکته که نباید کسی را به زور به آیین خود درآورد اشاره شده. کسی که برای گسترش دینش هرگز آدمی را نکشت و هرگز از قدرت برای امیال شخصی استفاده نکرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.