افزودن نظر جدید

سلام آرمین گرامی؛ تفکری به «ماستمالی» نیاز دارد که از جنس دوغ ترشیده باشد. وگرنه بنیان مرصوص به ماستمالی نیازی ندارد. در ارزش بنیان مرصوص همین بس که شما کلام را می‌بُرید و قیچی میکنید (برداشتهای خود را به نام اسلام زده و سپس آن را زیر سؤال می‌برید). اعدام مخالف در هر مکتبی وجود دارد (امروز بزرگترین مدعیان حقوق بشر و آزادی، بزرگترین قاتلین هم هستند). زرتشت هم مخالفین خود را اعدام میکرد. اسنادش در متن آمده است. درباره نسکهای زرتشتی، بنده رسماً به شما پیشنهاد مناظره در هر زمینه ای را میدهم. پیامبر ما قاتل گردنکشان و مستکبرین بود (و شما از همین ناراحتید). برخلاف زرتشت (که به قول ابوریحان بیرونی، یک کذاب دروغگو و فریبکار بیش نبود و به قول موبد زادسپرام و دیگر موبدان، زرتشت حتی با محرم خودش هم همبستر شد. پس ادعای بیجا نکنید). در اسلام بنا بر متن صریح قرآن ابتدا باید زن ناشزه (که مراعات آبروی خود و شوهرش را نمیکند) را به زبان نیک موعظه کرد. اگر تأثیر نکرد، قهر و اگر باز هم مؤثر نیفتاد، کتک زدن او جایز است، (بر اساس فقه اسلامی در این کتک زدنِ زن ناشزه، نباید بدنش کبود شود یا آسیب ببیند). در حالیکه دین زرتشتی بالاتر از اینها را به شوهر اجازه داده است! و آن هم این که بنا بر دین زرتشتی مرد میتواند زن خود را به دیگران قرض دهد. حتی پدر و برادر می‌توانند به زور با دختر و خواهر همبستر شوند (اینها اعترافات و مکتوبات موبدان زرتشتی است. حال ببینیم چگونه ماستمالی میکنید. http://www.adyannet.com/news/14966)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.