افزودن نظر جدید

دین زرتشتی در گذر تارذیخ نتوانست خودش را سالم و رستگار نگه دارد. حال چگونه میتواند آدمی را به رستگاری برساند ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.